Välkommen till Lennart Angvik!    
En dikt av Tage, som borde läsas av alla Sverigedemokrater