Välkommen till Lennart Angvik!    
"Utan tvivel är man inte klok" Tage Danielsson