>

En dikt av Tage, som skulle ha kunnat vara tillägnad Sverigedemokraterna

En kommer hit för att fly från nöden,
en kommer hit för att undgå döden.
En kom hit, av terror tvungen,
en kom hit för att gifta sig med kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar,
mest är dom snälla, andra är skurkar.
En del är ärliga, andra är skumma,
en del är genier, andra är dumma.
Mest är dom fredliga, andra vill slåss,
med andra ord dom är som oss!
En del söker lugnet i stället för bråket,
det enda vi svenskar kan bättre - är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
som inte var svenskar - men ja må dom leva!
 
Så en till av Tages underfundiga texter
Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist, eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med i det världsparti för fred, som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.
(Tage Danielsson)